Over mogelijke uitzonderingen op huisregels en voorwaarden en in gevallen waarin de voorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de bedrijfsleiding   1.   Iedere aankoop moet contant (of met pin) aan de kassa worden betaald. 2.   Wij hanteren vaste prijzen.. 3.   De stichting verhuurt geen artikelen. 4.   Indien er ons inziens sprake is van prijsverwisseling, behouden wij ons het recht voor om een nieuwe         prijsbepaling te maken dan wel het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te nemen. 5.   Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. 6.   Artikelen kunnen niet worden geruild. 7.   De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich op het moment van aankoop bevinden. 8.   Garantie wordt uitsluitend verstrekt (maximaal 4 weken) op bruin en witgoed. 9.   Men kan alleen aanspraak maken op garantie als het betalingsbewijs kan worden overlegd. 10. De garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt dat er aan de       apparaten is gesleuteld. 11. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, of gevolgschade ontstaan door fouten of       eventuele ondeugdelijkheid van de bij ons gekochte producten. 12. De bezorgkosten bedragen 1 euro per kilometer, met een minimum van 10 euro. 13. De goederen en de bezorgkosten dienen voor aflevering in de winkel betaald te zijn. 14. Bij bezorgen aan huis, dient men zelf de goederen te monteren. 15. Verderest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan eigendommen,        ontstaan als gevolg van het in de woning plaatsen van gekochte goederen. 16. Wij bezorgen uitsluitend op de begane grond, mits er een lift aanwezig is. 17. Indien men bij het bezorgen op de afgesproken dag en tijdstip niet thuis is, worden bij een tweede       bezorging  dezelfde kosten in rekening gebracht.  18. Het Kringloopbedrijf is niet aansprakelijk voor beschadiging aan en/of vermissing van uw eigendommen tijdens       de openingstijden van de winkel. 19. De leiding van de winkel behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de inhoud van uw tas te controleren 20. Bij diefstal schakelen wij altijd de politie in. Verkoopvoorwaarden   en   werkwijze