In samenwerking met de gemeente Cranendonck is stichting “Verderest” begin 2011 gestart met haar activiteiten. Onze missie is even simpel als doeltreffend: het verminderen van de afvalstromen door hergebruik, en het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan. Leerwerkplekken bij de stichting Verderest zijn onder andere voor mensen die een WWB uitkering hebben, in de WIA of WAO zitten, jongeren met Wajong of gebruik makend van de WIJ, Werklozen met een WW uitkering, en mensen met een WSW                                                               indicatie. Dit doen wij door het bieden van: Leerwerkplekken Stageplaatsen Reintegratietrajecten Herintreders Beschermde (leer) werkplekken Taakstraffen Vrijwilligerswerk Hiervoor hebben wij onder andere een overeenkomst afgesloten met het SWI (samenwerkingsverband voor werk en inkomen), verschillende overheidsinstanties en overkoepelende organisaties die zich bezig houden met re-integratie. deze plekken bieden wij onder andere: In de kringloopwinkel in het magazijn in de werkplaats op de milieustraat en bij andere bedrijven Onze Organisatie werkt nauw samen met de Stichting Beter voor Best. Deze organisatie is als enige kringloopbedrijf in Nederland door het UWV erkend als re-integratiebedrijf en jobcoachorganisatie. Verderest maakt gebruik van de kennis, expertise en belangeloze inzet van dit professionele “arbeidsgerelateerde kennisbedrijf”                                       Klik op het logo om de website van Beter voor Best te bezoeken. Welkom Op de website van de stichting Verderest. Onze professionele kringlooporganisatie stelt de mens en het milieu centraal bij al haar activiteiten. Loonwaardemeting Beter voor Best